Rehab & Prohab

Har du en skada eller kanske en sjukdom som kräver rehabilitering? Eller är det kanske något som riskerar att bli ett problem längre fram? Hos oss kan du både rehabilitera dig och förebygga kommande krämpor genom så kallad prohabilitering. Här hittar du hela utbudet som erbjuds på vår rehabanläggning och som ryms inom just Rehab & Prohab.

Produktblad finns att hämta under respektive kurs.

Ansökan till Försäkringskassan

Från den 1 oktober träder en ny lag i kraft som gör att du kan får ersättning från Försäkringskassan vid planerad sjukvård utomland och att du kan ansöka om förhandsbesked - CFS erbjuder hjälp att utforma din rehabiliteringsplan

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Ansökan om ersättning för planerad vård utomlands (PDF)

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vem kan söka?
- Privata arbetsgivare som omfattas av AFA:s sjukförsäkring

- Arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Vill du veta mer kan du fråga AFA:s kundcenter på 0771 - 880 099