Fysisk träning

Har du en skada eller kanske andra problem som kräver fysisk träning? Eller är det kanske något som riskerar att bli ett problem längre fram? Hos oss kan du få effektiv fysisk träning, individuell träning och på så sätt förebygga kommande problem. Här hittar du hela utbudet som erbjuds på vår träningsanläggning.

Produktblad finns att hämta under respektive kurs.

Ansökan till Försäkringskassan

Från den 1 oktober träder en ny lag i kraft som gör att du kan får ersättning från Försäkringskassan vid planerad vistelse utomlands och att du kan ansöka om förhandsbesked - CFS erbjuder hjälp att utforma din individuella programplanering.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Ansökan om ersättning för planerad vistelse utomlands (PDF)

Ekonomisk ersättning

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vem kan söka?
- Privata arbetsgivare som omfattas av AFA:s sjukförsäkring

- Arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Vill du veta mer kan du fråga AFA:s kundcenter på 0771 - 880 099